معماری
خانه / حرکات اصلاحی / کمر صاف Flat back

کمر صاف Flat back

تعریف کمر صاف: عبارت است از کاهش گودی کمر بنه نحوی که از حد طبیعی کمتر باشد.

علل:

۱- کوتاهی عضلات بازکننده ران ( کوتاهی عضلات همسترینگ مورد نظر است). کوتاهی عضلات خم کننده تنه ( کوتاهی عضلات راست شکمی که عمل خم کردن تنه را انجام می دهند مورد نظر است). ۲- گرفتگی عضلات کمری که موجب کاهش گودی کمر می شود.

عوارض:

۱- چون قوس طبیعی کمر کاهش می یابد، عمل جذب شوک در ناحیه کمر نیز کم می شود و فرد برای پذیرش هرگونه آسیب های کمری آمادگی می یابد. ۲- کشش رباط طولی – خلفی ۳- فضای دیسک در قسمت خلفی افزایش می یابد.ژ این افزایش فضا موجب می شود که هسته دیسک مایع اضافی را جذب کند. ممکن است وقتی فرد عمل باز کردن مهره های کمری را انجام می دهد، تحت شرایطی خاص هسته دیسک بیرون بزند. ۴- عدم تعادل عضلانی: ۱-۴- کوتاهی عضلات خم کننده تنه و باز کننده ران ۲-۴- طویل و ضعیف شدن عضلات باز کننده کمری و احتمالاً عضلات خم کننده ران

تشخیص:

استفاده از خط شاقولی: برای بررسی قوس کمری از شاقول استفاده می شود. وقتی فرد نسبت به خط شاقول به پهلو قرار گرفت، وضعیت کمری او را بررسی می کنیم. در حالت طبیعی، خط شاقولی کمر را تقریباً به صورت عمودی نصف می کند. اگر قسمت اعظم ناحیه کمری پشت خط شاقولی قرار گیرد، نشاندهنده کاهش قوس کمری است. استفاده از صفحه شطرنجی: طریقه استفاده از صفحه شطرنجی، همانند طریقه استفاده از خط شاقولی است. استفاده از رادیوگرافی: اگر کمر رادیوگرافی بعمل آید و زاویه کمری – خاجی روی عکس اندازه گیری شود ، در حالت طبیعی این زاویه باید ۳۰ درجه باشد. اگر از ۳۰ درجه کمتر باشد، نشاندهنده کاهش قوس کمری است.

اصلاح:

اگر ماهش قوس کمری به علت کوتاهی عضلات بازکننده ران ( همسترینگ) باشد، حرکات اصلاحی شامل کشش این عضلات خواهد بود. ۱-۱-کشش عضلات پشت ران در حالت ایستاده: فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد. یک پا روی صندلی یا نیمکت قرار می دهد، دستها را به سمت انگشتان پا می کشد و تنه را نیز به آن سمت خم می کند. در مرحله بعد این حرکت را با پای دیگر نیز تکرار می کند.

کشش عضلات کمری: اگر در عضلات کمر گرفتگی و کوتاهی وجود داشته باشد، با استفاده از حرکات کششی زیر می توان آن را برطرف کرد: ۱-۳- کشش عضلات پشت کمر: الف) فرد به پشت می خوابد و با یک دست پا را از پشت ران می گیرد و به سمت شکم خم می کند. این حرکت موجب کشیده شدن عضلات پشت کمر می شود. سپس فرد همین حرکت را با پای دیگر تکرار می کند. ب) فرد به پشت می خوابد و با هر دو دست، هر دو پا را از پشت ران می گیرد و به سمت شکم خم می کند. این کار را ادامه می دهد تا آنجا که لگن از سطح زمین بلند می شود. نکته قابل توجه اینست که گرفتن عضلات از بالای زانو و پشت  ران به خاطر اینست که فشاری به مفصل زانو وارد نشود. ۲-۳- کشش عضلات پشت ران و کمر: فرد در حالت چمباتمه می نشیند، دستها را از بین دو پا عبور می دهد و سعی می کند که تنه را هر چه بیشتر به سمت جلو خم کند. این عمل موجب کشش عضلات پشت ران و کمر می شود. نکته قابل توجه اینست که افرادی که زانو درد دارند، باید از انجام این حرکت اجتناب کنند.

telegram

همچنین ببینید

پای چرخیده به داخل یا چرخیده به خارج

راه رفتن با پای چرخیده به داخل  تعریف : در اینحالت ، فرد با پای …

دیدگاهتان را بنویسید

قالب وردپرس
займ на карту