معماری
خانه / حرکات اصلاحی / پای چرخیده به داخل یا چرخیده به خارج

پای چرخیده به داخل یا چرخیده به خارج

راه رفتن با پای چرخیده به داخل 

تعریف :
در اینحالت ، فرد با پای چرخیده به داخل راه می رود.
علل :
۱٫ پای چرخیده به داخل(در قسمت پا) یا varus foot
۲٫ چرخش درشت نی به خارج
۳٫ چرخش ران به داخل
تشخیص:
۱٫ انحراف انگشتان به سمت داخل(تقاطع با خط میانی)
۲٫ نحوه گذاشتن پا(نوک انگشتان دو پا در هنگام راه رفتن بهم نزدیکند)
۳٫ تمایل کشکک به داخل که می تواند در اثر چرخش ران به داخل یا پیچش ران(torsion) و یا مربوط به بافتهای نرم سمت داخل یا خارج باشند.
اصلاح : 
۱٫ در صورتی که فرد varus foot داشته باشد ، کشش عضلات به درون چرخاننده پا باید انجام شود و جهت تقویت عضلات نازک نی اقدام شود.
۲٫ در چرخش جلوپنجه به داخل : تقویت عضلات بازکننده انگشتان انجام می شود.
۳٫ در چرخش درشت نی به خارج : تقویت عضلات به خارج چرخاننده پا انجام می شود.
۴٫ کوتاهی عضلات به داخل چرخاننده ران : کشش عضلات به داخل چرخاننده پا و تقویت عضلات به خارج چرخاننده ران ، انجام می گیرد.

راه رفتن با پای چرخیده به خارج
تعریف :
افراد مبتلا هنگام راه رفتن با پای چرخیده به خارج راه می روند.
علل :
۱٫ صافی کف پا : بچه هائیکه صافی کف پا دارند ، انگشتانشان به سمت خارج می چرخند و این تغییر شکل را ایجاد می کند.
۲٫ چرخش استخوان درشت نی(ساق) به داخل که موجب چرخش پا به خارج می شود.
۳٫ کوتاهی عضلات به خارج چرخاننده ران که موجب چرخش کل پا به بیرون می شود.
۴٫ چرخش پنجه به خارج : در این حالت ، ساق ، مچ و کف پا هیچ مشکلی ندارند و فقط پنجه به خارج می چرخد.
تشخیص :
۱٫ بررسی نحوه گذاشتن پاها روی زمین : اگر فاصله پاها از خط وسط تا ۱۵ باشد ، طبیعی است و بیشتر از آن تغییر شکل محسوب می شود.
۲٫ تغییر وضعیت دو قوزک خارجی و داخلی نسبت به یکدیگر
۳٫ تغییر وضعیت کشکک در حالت ایستاده(اگر کشکک به سمت خارج متمایل باشد ، گفته می شود فرد دچار کوتاهی عضلات به خارج چرخاننده پا شده است)
۴٫ بررسی تاندون آشیل : اگر تاندون آشیل به سمت خارج متمایل باشد ، فرد دارای کف پای صاف است که موجب چرخش پا به خارج شده است.
اصلاح :
۱٫ اگر این عارضه مربوط به صافی کف پا باشد ، حرکات اصلاحی مربوط به آن را انجام می دهیم.
۲٫ کشش عضلات به خارج چرخاننده ران
۳٫ تقویت عضلات خم کننده ران
۴٫ انجام حرکات اینورشن(چرخش به داخل) پا
۵٫ راه رفتن صحیح(ایجاد عادت صحیح)
این تغییر شکل در سنین زیر دبستان بسیار زیاد مشاهده می شود که در سنین ۳ تا ۶ سالگی ، خود به خود بهبود می یابد. نکته قابل توجه اینست که وجود این تغییرات از هشت سالگی به بعد باید بررسی شود.

telegram

همچنین ببینید

کمر صاف Flat back

تعریف کمر صاف: عبارت است از کاهش گودی کمر بنه نحوی که از حد طبیعی …

دیدگاهتان را بنویسید

قالب وردپرس
займ на карту