معماری
خانه / حرکات اصلاحی / زانوی خم

زانوی خم

تعریف: عبارت است از خم بودن زانو که موجب می- شود فرد هنگام ایستادن و راه رفتن با زانوی خم راه برود.

تشخیص:
۱-خم بودن زانوها
۲-عدم توانایی فرد درباز نمودن زانوها به صورت غیر فعال
۳-محدودیت باز نمودن زانوها به صورت غیر فعال

اصلاح:
۱-فرد می نشیند و عمل بازکردن زانو را انجام می دهد وسعی می کند تا آنجا که ممکن است زانوها را باز کند این حرکت موجب کشش عضلات پشت زانو می شود.این عضلات درپشت ران هم تحت کشش هستند.
۲-فرد طاقبازمی خوابد (زانوها مختصری خم هستند)وسپس شروع به انجام حرکت درازونشست می کند به طوری که فرد بعد از بلند شدن از حالت خوابیده خود رابه سمت جلو کشیده به طوری که دستها را ازروی انگشتان پا رد کند این حرکت موجب کشش عضلات پشت ران می شود.
۳-فرد رو به شکم روی تخت می خوابد و وزنه ای به مچ پا می بندد (مچ پاها بیرون از تخت هستند) سپس پاها را شل می کند به طوری که وزنه تحت تاثیرنیروی جازبه به سمت پایین کشیده می شود و همراه با خود ساق پا را به پایین میکشد ودرجهت صاف کردن زانو عمل می کند.

تمرینات تقویتی:
تمرینات کششی موجب افزایش طول عضلات کوتاه شده و نهایتا دامنه حرکتی زانو را در جهت باز شدن فراهم می- کند.برای اینکه بتوانیم دامنه حرکتی بدست آمده را نگهداری کنیم لازم است که عضله چهار سر را در این دامنه جدید تقویت نماییم:
۱-فرد روی زمین نشسته و پاها را دراز می کند.حال عضله چهار سررا منقبض کرده وسعی می کند پشت زانو را به زمین نزدیکترنماید.(هربار۵ ثانیه عضله رامنقبض نگه می دارد.)
۲-فرد روی زمین می نشیند وپاها را دراز می کند.حال سعی می- کند تمرین شماره یک را تکرار نماید.با این تفاوت که مچ پاها راهم را بالا می برد تا علاوه بر ایجاد کشش میزان باز شدن زانو را افزایش می دهد وعضله چهارسردردامنه بیشتری فعال شود.
۳-فرد روی صندلی می نشیند و سعی می کند با انقباض عضله چهارسر عمل باز کردن زانوها را انجام دهد و ابتکاررا دردامنه های آخر باز کردن با تلاش و قدرت بیشتری دنبال کند تا عضله چهارسردردامنه جدید به دست آمده تقویت شود.
۴-فرد تمرین شماره ۳ را با اعمال مقاومت (بستن وزنه به مچ پا) انجام می دهد این تمرین موجب تقویت بیشترعضله چهارسررا فراهم می آورد.
۵-فرد در حالت ایستاده قرار می گیرد و سعی می کند که زانوها را صاف نماید.

telegram

همچنین ببینید

کمر صاف Flat back

تعریف کمر صاف: عبارت است از کاهش گودی کمر بنه نحوی که از حد طبیعی …

دیدگاهتان را بنویسید

قالب وردپرس
займ на карту